حضرت محمد (ص) در آينه شعر و ادب - فرهنگ نامه
 
 
 
 

حضرت محمد (ص) در آينه شعر و ادباز آغازین روزهای بعثت پیامبر اکرم(ص) درباره شخصیت آن حضرت شعراء و ادباء اشعار زیبایی سروده اند. حضرت ابوطالب از نخستین کسانی است که درباره آن حضرت شعر گفته:

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه
ثمال الیتامی عصمة الارامل

یعنی: سفید رویی که با آبروی او از ابرها طلب باران می شود - پدر یتیمان و پناه بیوه زنان

بعد از حضرت ابوطالب تا به امروز همواره شخصیت آن بزرگوار سوژه مناسبی برای اشعار شعرا بوده است. سعدی درباره شخصیت آن حضرت اینطور سروده است:

بلغ العلی بکماله
کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله
صلوا علیه و آله

_________________________________________________

 

 


[ بازگشت ]

عمومي

کپی رایت © توسط رسول نور حضرت محمد (ص) - (8176 مشاهده)

چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما