بناى مسجد قبا - Maghaleh
 
 
 
 

 

بناى مسجد قبا

كتاب: زندگانى حضرت محمد(ص) ص 295

نويسنده: رسولى محلاتى

پيش از اين گفته شد كه چون رسول خدا(ص)به مدينه وارد شد و در محله قباء فرود آمد شالوده مسجد قباء را ريخت ولى به پايان نرسيد، و چون قبله مسلمانان تغيير كرد حضرت به قباء آمد و با كمك اصحاب پايه‏هاى قبله مسجد را كه محراب آن به طرف بيت المقدس بود به سمت كعبه تغيير داد و ديوارهاى آن را در همين مكان فعلى كه هست‏بالا برد و روزهاى شنبه نيز پياده بدانجا مى‏آمد و در آن نماز مى‏گزارد، و به گفته گروه زيادى از مفسرين آيه شريفه سوره توبه كه در ذيل داستان‏«مسجد ضرار»خدا فرموده:

«. . . لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا و الله يحب المطهرين‏» (1)

درباره همين مسجد قباء نازل شده است.

پى‏نوشت:

1. ترجمه آيه و داستان مسجد ضرار بعدا خواهد آمد.

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما