غزوه دومة الجندل - Maghaleh
 
 
 
 

 

غزوه دومة الجندل

كتاب: زندگانى حضرت محمد(ص) ص 408

نويسنده: رسولى محلاتى

دومة الجندل نام جايى بوده در سر راه عراق و شام و نزديكى مرزهاى روم شرقى در آن زمان، كه گروهى از اعراب باديه نشين در آنجا سكونت داشتند و فاصله‏اش تا مدينه پانزده روز بوده.

به رسول خدا(ص)خبر رسيد كه اعراب مزبور در صدد حمله به مدينه و جنگ با مسلمانان هستند و بدين منظور لشكرى تهيه كرده‏اند، پيغمبر اسلام گروهى از مسلمانان را برداشته و به عزم جنگ و سركوبى آنها، اين راه طولانى و خشك و سوزان را پيمود ولى با دشمن برخورد نكرد، زيرا وقتى از آمدن لشكر اسلام با خبر شدند رعب و وحشتى در دلشان افتاد و اموال زيادى را به جاى گذاشته و فرار كردند و مسلمانان وقتى رسيدند كه از دشمن اثرى نبود و از اين رو اموال ايشان به عنوان غنيمت نصيب مسلمانان گشته و پيروزمندانه به مدينه بازگشتند و ضمنا با پيمودن اين راه طولانى و بى آب و گرماى سخت، طاقت و تحمل آنان را در اين گونه مسافرتهاى جنگى نيز نشان داد و نفوذ اسلام را تا مرزهاى روم شرقى بسط و توسعه داد.

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما