فكر و تدبير امام على (ع) - Maghaleh
 
 
 
 

 


فکر و تدبیر امام على (ع)

کتاب: سیره معصومان ج 3 ص 37

نویسنده: سید محسن امین

مترجم: على حجتى کرمانى

حضرت على (ع) از خوش فکرترین و درست‏ترین مردم در راى و اندیشه به شمار مى‏رفت.هم اوست که به عمر اشاره کرد تا تاریخ هجرى را براى مسلمانان وضع کند.و عمر را از بازگرفتن زیور آلات خانه کعبه بازداشت.هنگامى که یرانیان آماده شده بودند تا بر کشور اسلامى یورش برند امیرالمؤمنین بود که به خلیفه گفت: به تنهیى نزد یرانیان روانه نشود! زیرا اگر آنان او را ببینند نمى‏شناسند و خواهند گفت: ین مرد سردار عرب است و اگر بر او دست‏یابید و او را بکشید، همه اعراب را از بین مى‏برید.و ین اندیشه حرص یشان را بر تو سخت‏تر مى‏گرداند و باعث‏شدت عمل آنان مى‏شود.وى همچنین به عمر پیشنهاد کرد، به خاطر ینکه مبادا رومیان و حبشیان جرئت‏حمله پیدا کنند، مردم شام و مردم یمن را بدین جنگ روانه مکن و نیز مردم مکه و مدینه را حرکت مده، تا مبادا اعراب از گوشه و کنار بر تو بشورند.على بود که مى‏فرمود: پیروزى در جنگ بسته به زیادى افراد نیست، بلکه وابسته به بصیرت و تیزهوشى است.او به عمر گفت: به جاى فرستادن لشگر از شام و یمن، لشگرى را از بصره گسیل دارد تا برخى از آنان مراقب زنان و فرزندان و دسته دیگر مراقب مردم اهل کتاب آن شهر باشند تا مبادا شورش کنند و عده دیگرى را به طرف برادرانشان، براى کمک به میدان نبرد بفرستند.عمر نیز ین پیشنهاد را پذیرفت.در زمان عثمان نیز حضرت على (ع) از هر گونه کمک فکرى به او مضیقه نمى‏کرد و اگر عثمان به اجراى آنها تن درمى‏داد، صلاح و سلامت‏خود را تضمین کرده بود.

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما