اوصاف ظاهری امام هشتم(ع) - Maghaleh
 
 
 
 

 

اوصاف ظاهری امام هشتم(ع)

كتاب: سيره معصومان، ج 5، ص 144

نويسنده: سيد محسن امين

ترجمه: على حجتى كرمانى

در فصول المهمه آمده است كه آن حضرت قامتى معتدل و ميانه داشت.


[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما