امام رضا(ع) و مسير راه (1) - Maghaleh
 
 
 
 

 

امام رضا(ع) و مسير راه (1)

كتاب: زندگى سياسى هشتمين امام، ص 192

مؤلف: سيد جعفر شهيدى

يكى از دستورهاى مامون براى آوردن امام به «مرو» آن بود كه «رجاء بن ابى‏ضحاك‏» را مامور كرده بود تا خط سير او را بصره، اهواز و فارس قرار بدهد و هرگز از راه كوفه، جبل و قم، امام را نياورد.

علت اين دستور هم واضح بود. زيرا اهل كوفه و قم شيعه بودند و در مهرورزى نسبت‏به علويان و اهلبيت معروف بودند، بويژه كوفه كه از حساسيت ويژه‏اى در قلمرو حكومتى برخوردار بود.

مامون نمى‏خواست امام(ع) با عبور از اين شهرها بيشتر آنان را تحت تاثير قرار دهد و بر شيفتگيشان بيش از پيش بيفزايد.

بر عكس، مردم بصره شديدا هواخواه عثمان بودند و عباسيان نيز در اين شهر از موقعيت‏بسيار خوبى برخوردار بودند. همين اهل بصره بودند كه خانه‏هايشان به دست زيدالنار، فرزند امام كاظم(ع)، طعمه آتش گرديد.

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما