اوصاف ظاهری امام جواد(ع) - Maghaleh
 
 
 
 

 

اوصاف ظاهری امام جواد(ع) 

كتاب: سيره معصومان، ج 5، ص 219

نويسنده: سيد محسن امين

ترجمه: على حجتى كرمانى

در فصول المهمة است كه چهره آن حضرت سپيد به هنجار بود. البته به هنگام ذكر وفات آن امام (ع) سخن ابن ابى دؤاد را درباره وى نقل خواهيم كرد كه حضرت را سياه توصيف كرده بود. ابن شهر آشوب در مناقب نويسد: چهره آن حضرت گندمى تند بود.

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما