اخلاق امام جواد(ع) - Maghaleh
 
 
 
 

 

اخلاق امام جواد(ع) 

كتاب: سيره معصومان، ج 5، ص 219

نويسنده: سيد محسن امين

ترجمه: على حجتى كرمانى

در صفحات آينده سخن شيخ مفيد را خواهيم آورد مبنى بر آن كه مامون شيفته ابو جعفر بود. زيرا مى‏ديد آن امام با آن سن و سال اندك در فضل و حكمت و علم و آداب و كمال عقل تا چه اندازه پيش است. به طورى كه هيچ كدام از مشايخ هم عصر آن حضرت با وى برابرى نمى‏كردند. از اين رو دختر خويش را به همسرى امام جواد (ع) درآورد و در بزرگداشت و اكرام آن حضرت بسيار تلاش مى‏كرد.

طبرسى نيز در اعلام الورى گويد: آن حضرت در روزگار خويش با وجود سن و سال اندك خويش، به مرحله‏اى از فضل و دانش و حكمت و آداب دست‏يافت كه هيچ يك از بزرگان و معمران را با وى كوس برابرى نبود. از اين رو مامون، چون علو رتبت و بزرگى منزلت آن حضرت را در تمام فضايل ديد، سخت‏شيفته و فريفته وى شد و دخترش را به همسرى او درآورد و بر تعظيم و توقير و بزرگداشت آن حضرت سعى وافر نشان مى‏داد.


[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما