احضار امام جواد(ع) از مدينه به بغداد - Maghaleh
 
 
 
 

 

احضار امام جواد(ع) از مدينه به بغداد

كتاب: سيره معصومان، ج 5، ص 220

نويسنده: سيد محسن امين

ترجمه: على حجتى كرمانى

پيش از اين، در زندگى امام رضا (ع) ، گفتيم وقتى مامون آن حضرت را به خراسان احضار كرد، حضرت جواد (ع) با پدرش به آن ديار نرفت و چون پدر بزرگوارش وفات يافت وى در مدينه زندگى مى‏كرد. مسعودى در كتاب اثبات الوصية گويد: هنگامى كه رضا (ع) از دنيا رفت، مامون در پى فرزند آن حضرت، جواد (ع) ، فرستاد و وى را به بغداد برد و او را نزديك خانه خود در آن شهر سكنى داد و دخترش ام الفضل را به ازدواج وى درآورد.

سبط بن جوزى در تذكرة الخواص گويد: چون امام رضا (ع) وفات يافت، فرزندش محمد ملقب به جواد نزد مامون آمد. مامون وى را مورد اكرام قرار داد و هر آنچه با پدرش كرده بود در حق وى نيز انجام داد اما در اين نكته اختلاف شده است كه آيا مامون دخترش ام الفضل را پيش از وفات امام رضا (ع) به ازدواج امام جواد (ع) در آورد يا پس از وفات آن حضرت؟

نگارنده: در سيره امام رضا (ع) گذشت كه مامون دخترش را به ازدواج امام جواد (ع) درآورد، بلكه وى را نامزد امام جواد (ع) قرار داد. از همين رو است كه برخى توهم كرده‏اند كه مامون دخترش را در زمان حيات امام رضا (ع) به ازدواج امام جواد (ع) درآورده است. اما حقيقت آن است كه مامون دخترش را در زمان حيات امام رضا (ع) به نامزدى امام جواد (ع) درآورد و پس از رحلت امام رضا (ع) ، ازدواج آن دو صورت گرفت.

شيخ مفيد گويد: مامون شيفته ابو جعفر (ع) بود. زيرا مى‏ديد آن امام با آن سن و سال اندك در فضل و حكمت و علم و آداب و كمال عقل تا چه اندازه پيش است. به طورى كه هيچ كدام از مشايخ همعصر آن حضرت با وى برابرى نمى‏كردند. از اين رو دختر خويش را به همسرى امام جواد (ع) درآورد و در بزرگداشت و اكرام آن حضرت از هيچ كارى فروگذار نمى‏كرد.


[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما